Etsimme

TOIMINNANJOHTAJAA

joka vie TEKin ja koko ammatillisen
järjestötoiminnan uuteen aikaan.
 
 

 

 

 

TEKNIIKAN AKATEEMISET


Langattomat yhteydet mannerten välillä, digitaalinen asiointi, tietoturvallisuus, magneettikuvauslaitteet, nopeat junat, sähköautot, jäänmurtajat, aaltoenergiaa käyttävät voimalat sekä ilmastokuormitusta vähentävät lämmitysratkaisut. Tekniikan akateemiset TEKin jäsenet kehittävät elämäämme helpottavia ratkaisuja ja rakentavat meille parempaa elinympäristöä.

TEK on Suomen suurin diplomi-insinöörien ja arkkitehtien ammatillinen järjestö. Yli 70 000 jäsenemme joukossa on myös tuhansia matemaattis-luonnontieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneita. TEKissä työskentelee noin 70 jäsenpalvelujen, edunvalvonnan ja vaikuttamisen asiantuntijaa. TEK on monitavoitteinen organisaatio, joka pyrkii kasvattamaan sekä jäsentensä että koko Suomen kilpailukykyä.

 

Teemme töitä, jotta

• jäsenillämme olisi mahdollisimman hyvä työura
• työelämä olisi reilua ja kannustavaa
• me suomalaiset olisimme tekniikan ja ammatillisen osaamisen kärkikansa
• yhteiskuntamme tarjoaisi suotuisan toimintaympäristön innovaatioille ja yrityksille

 

 

 

Nykyisen toiminnanjohtajamme siirtyessä eläkkeelle, haemme TEKille

TOIMINNANJOHTAJAA


Tehtävä on monipuolinen ja haastava, sillä koko toimintaympäristömme – työelämä, koulutus, yritysmaailma ja järjestökenttä ja samalla jäsentemme tarpeet ja odotukset ovat nopeassa muutoksessa. Lähivuosien johtotähdiksemme on linjattu jäsenlähtöisyys, palvelujen kehittäminen vastaamaan nuoren ammattikunnan tarpeisiin, uudistuva työmarkkinatoiminta, aloitteellinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä kokeilukulttuuri.

Etsimme toiminnanjohtajaa, joka vie TEKin uuteen aikaan ammatillisen järjestötoiminnan edelläkävijänä ja pystyy innostamaan kaikki organisaation ihmiset mukaan. Odotamme hakijoilta vaativan tehtävän edellyttämää koulutusta ja perehtyneisyyttä tekniikan alaan.

 
Tehtävässä onnistuminen edellyttää

 • omaa visiota TEKin roolista ja mahdollisuuksista uuden sukupolven ammattijärjestönä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana
 • työelämän ja työmarkkinoiden tuntemusta erityisesti tekniikan korkeakoulutettujen näkökulmasta
 • yhteiskunnallisen vaikuttamisen osaamista
 • halua ja kykyä johtaa ja kehittää palvelutoimintaa
 • näyttöä ennakkoluulottomasta ja rohkeasta otteesta
 • päätöksentekokykyä ja neuvottelutaitoa
 • kansan- ja liiketalouden perusteiden tuntemusta (erityisesti koulutuksen ja teknologian kehityksen vaikutukset)
 • kykyä vahvistaa kokeilukulttuuria, jossa luodaan uusia palveluja ja toimintatapoja
 • taitoa saada ihmisistä paras esiin ja kykyä varmistaa, että yhdessä saavutetaan asetetut tavoitteet
 • esiintymistaitoa sekä kykyä viestiä kirjallisesti ja suullisesti - myös englanniksi ja ruotsiksi

Tukena työssään toiminnanjohtajalla on moniammatillinen johtoryhmä, toimiston henkilökunta sekä TEKin luottamushenkilöt ja jäsenet.

Tarjoamme haastavan ja monipuolisen tehtävän, kilpailukykyiset työsuhteen ehdot sekä tutkitusti toimivan työyhteisön. Tehtävässä saa työskennellä hyvän työelämän, tekniikan edistämisen, teknologiayrittäjyyden ja TEKin jäsenten hyväksi.  

Toivomme, että uusi toiminnanjohtaja voi aloittaa tehtävässään huhtikuussa 2018.

 

 


 

HAKUOHJEET

 

 • Kumppanimme rekrytoinnissa on MPS Executive Search.
 • Hakemukset palkkatoiveineen pyydetään toimittamaan MPS:n Uratorin portaaliin sunnuntaihin 26.11. mennessä.
 • Hakijoita ei julkisteta
 • TEK korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.
 • Lisätietoja antaa suorahakukonsultti Liisa Lundström, 040 529 2266 ja TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström, 040 845 6601